Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Jure Pražnikar

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
3N-V-02 (Livade 6, Izola)
Telefon
Phone
+386 5 66 35 810
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Meritve in analiza prašnih delcev PM10 ter črnega ogljika - BC
BC, PM10 Measurements and Analysis
Meritve in razvoj očem varnega LIDAR-ja
Eye-safe LIDAR Measurements and Developing
Modeliranje onesnaženosti
Air Pollution Modeling
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Agrofizika
/ Agrophysics
,
Biomolekularno modeliranje
/ Biomolecular Modeling
,
Temelji fizike z biofiziko
/ Basic Physics with Biophysics
,
Predstojnik
Department Chair
Namestnik predstojnika Oddelka za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences, Deputy Chair
Koordinator
Coordinator