Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Jasna Prezelj

Izredna profesorica / Associate Professor

Kabinet
Office
II/05 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 59
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Kompleksna analiza
Complex Analysis
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Diferencialne enačbe
/ Differential Equations
,
Izbrana poglavja iz analize (1)
/ Selected Topics in Analysis (1)
,
Kompleksna analiza
/ Complex Analysis
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator