Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Jar Žiga Marušič

Asistent / Assistant

Kabinet
Office
II/06 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Kognitivna znanost
Cognitive Science
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Načrtovanje raziskav in statistična analiza podatkov
/ Research Design and Statistical Data Analysis
,
Napredne statistične metode v psihologiji
/ Advanced Statistical Methods in Psychology
,
Psihologija racionalnega mišljenja in logike
/ Psychology of Rational Thinking and Logic
,
Statistika za psihologe
/ Statistics for Psychologists
,
Učenje in spomin
/ Learning and Memory
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator