Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Janez Žibert

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
I/01 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 54
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://osebje.famnit.upr.si/~janez.zibert/
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Statistika in statistično modeliranje
Statistical Modelling
Obdelava in analiza signalov, razpoznavanje vzorcev
Signal Processing, Pattern Recognition and Machine Learning
Biometrične in govorne tehnologije
Biometrics and Spoken Language Technologies
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Verjetnost in statistika v tehniki in naravoslovju
/ Applied Statistics
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator