Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Jan Grbac

Projektni sodelavec
Project Associate

Strokovna služba
Administration
Služba za informacijske in komunikacijske tehnologije
IT Services
(Skupna služba UP Famnit in UP IAM
Joint office for UP Famnit and UP IAM)
Delovno mesto
Position
Projektni sodelavec
Project Associate
Pisarna
Office
Glagoljaška 8, Koper (2. nadstropje / 2nd floor)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 80
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Služba za informacijske in komunikacijske tehnologije
/ IT Services
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Projektni sodelavec
/ Project Associate