Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Jakub Michal Sandak

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Več-senzorno vrednotenja lastnosti lesa
Multi-sensor Evaluation of Wood Properties
Spektroskopija in kemometrija
Spectroscopy and Chemometry
Hiperspektralno slikanje
Hyperspectral Imaging
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Izbrana poglavja iz karakterizacije obnovljivih materialov
/ Selected Topics in the Characterisation of Renewable Materials
,
Nedestruktivno testiranje
/ Non-destructive Testing
,
Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja
/ Renewable Materials for Healthy Built Environments
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator