Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Jakob Sajovic

Asistent / Assistant

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Nevroznanost
Neuroscience
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Psihofarmakologija
/ Psychopharmacology
,
Psihofarmakologija duševnih motenj
/ Psychopharmacology of Mental Disorders
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator