Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Grunde Jomaas

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Gradbeništvo
Civil engineering
Procesni inženiring
Process Engineering
Požarni inženiring
fire Safety Engineering
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Požarni laboratorij / Laboratorij za znanost o požarih
/ Fire Science Laboratory
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator