Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Gaj Vidmar

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Prikaz podatkov
Data visualisation
Statistični nadzor kakovosti v zdravstvu
Statistical quality control in health care
Rehabilitacija
Rehabilitation
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Psihometrija
/ Psychometrics
,
Raziskovalna metodologija v psihologiji
/ Research Methodology in Psychology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator