Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Draško Holcer

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Biologija
Biology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Varstvena ekologija morskih sesalcev
/ Conservation Ecology of Marine Mammals
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator