Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Domen Vake

Asistent / Assistant

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Osnove strojnega učenja in podatkovnega rudarjenja
/ Introduction to Machine Learning and Data Mining
,
Računalniški praktikum
/ Computer Practicum
,
Računalniški praktikum I
/ Computer Practicum I
,
Predstojnik
Department Chair
Računalništvo in informatika
/ Computer Science
Koordinator
Coordinator