Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Domen Šoberl

Asistent z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
I/07 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Umetna inteligenca
Artificial Intelligence
Strojno učenje
Machine Learning
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Adaptivni interaktivni sistemi
/ Adaptive Interactive Systems
,
Računalniški praktikum II
/ Computer Practicum
,
Sistemi I - Strojna oprema
/ Systems I – Hardware
,
Sistemi za podporo odločanju
/ Decision Support Systems
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator