Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Dijana Pavičić Hamer

Izredna profesorica / Associate Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Naravoslovje
Natural Sciences
Biologija
Biology
Morska znanost
Marine Science
Znanost o sevanju
Radiation Science
Ekologija
Ecology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Ekofiziologija morskih živali
/ Ecophysiology of Marine Animals
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator