Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Arjana Brezigar Masten

Izredna profesorica / Associate Professor

Kabinet
Office
II/02 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 61
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Ekonomija
Economics
Uporabna ekonomija
Applied economics
Finančni trg
Financal Market
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Ekonometrija
/ Econometrics
,
Finance
/ Finance
,
Finančni trgi
/ Financial Markets
,
Makroekonomska analiza
/ Macroeconomics
,
Mikroekonomska analiza
/ Microeconomics
,
Seminar - zaključna projektna naloga
/ Seminar - Final Project Paper
,
Statistični praktikum
/ Statistical Practicum
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinatorica študijskega programa (Matematika v ekonomiji in financah, dodiplomski)
/ Study Programme Coordinator (Mathematics in Economics and Finance, Undergraduate)