Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Boštjan Pokorny

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Biomonitoring - Bioindikacija
Biomonitoring - Bioindication
Ekologija prostoživečih živali
Wildlife Ecology
Upravljanje z divjadjo
Game Management
Ekotoksikologija
Ecotoxicology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Biološki monitoring
/ Biological Monitoring
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator