Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Bojan Rojc

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
II/06 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Fiziologija spanja
Sleep Physiology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Nevrološke osnove višjih živčnih funkcij I
/ Neurological Bases of Higher Nervous Functions I
,
Nevrološke osnove višjih živčnih funkcij II
/ Neurological Bases of Higher Nervous Functions II
,
Raziskovalne metode v nevroznanosti
/ Research Methods in Neuroscience
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator