Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Bohumil Kasal

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Lesarstvo
Wood Science
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Inženirska gradbena fizika
/ Building Physics
,
Obnovljivi materiali in les v gradbeništvu
/ Renewable and Wood-based Materials in Construction
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator