Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Anton Grad

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
II/06 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Nevroznanost
Neuroscience
Nevropsihologija
Neuropsychology
Nevrologija
Neurology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Nevrološke osnove višjih živčnih funkcij I
/ Neurological Bases of Higher Nervous Functions I
,
Nevrološke osnove višjih živčnih funkcij II
/ Neurological Bases of Higher Nervous Functions II
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator