Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Anja Guzej

Samostojni strokovni delavec
Professional Associate

Strokovna služba
Administration
Služba za raziskovalno-razvojno dejavnost
Research and Development Office
(Skupna služba UP Famnit in UP IAM
Joint office for UP Famnit and UP IAM)
Delovno mesto
Position
Samostojni strokovni delavec
Professional Associate
Pisarna
Office
Muzejski trg 2, Koper
Telefon
Phone
+386 5 611 75 99
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Služba za raziskovalno-razvojno dejavnost
/ Research and Development Office
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Samostojni strokovni delavec
/ Professional Associate