Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Andrés David Santamaria Galvis

Asistent z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Geometrijska kombinatorika
Geometric Combinatorics
Kombinatorična topologija
Combinatorial Topology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Analiza I - Temelji analize
/ Analysis I – Foundations of Analysis
,
Analiza III - Funkcije več spremenljivk
/ Analysis III – Functions of Many Variables
,
Diskretna matematika II - Kombinatorika
/ Discrete Mathematics II – Combinatorics
,
Matematika I - Analiza I
/ Mathematics I - Analysis I
,
Matematika IV - Kombinatorika s teorijo grafov
/ Mathematics IV - Combinatorics with Graph Theory
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Raziskovalec
/ Researcher