Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Andreja Ramšak

Docentka / Assistant Professor

Kabinet
Office
I/3 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Populacijska genetika morskih organizmov in izolacija genetskih markerjev
Population Genetics of Marine Organisms and Isolation of Genetic Markers
Filogeografija klobučnjakov
Phylogeography of scyphozoan
Vplivi onesnaženja na morske organizme
Impact of pollution on marine organisms
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Ribištvo
/ Fishery
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator