Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Andrej Ranfl

Vodja Službe za vzdrževanje in upravljanje prostorov in opreme
Head of Maintenance Service of Faculty Premises and Equipment

Strokovna služba
Administration
Služba za vzdrževanje in upravljanje prostorov in opreme
Maintenance Service of Faculty Premises and Equipment
(Skupna služba UP Famnit in UP IAM
Joint office for UP Famnit and UP IAM)
Delovno mesto
Position
Vodja Službe za vzdrževanje in upravljanje prostorov in opreme
Head of Maintenance Service of Faculty Premises and Equipment
Pisarna
Office
Glagoljaška 8, Koper (pritličje / ground floor)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 94 in 051-391 433
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Služba za vzdrževanje in upravljanje prostorov in opreme
/ Maintenance Service of Faculty Premises and Equipment
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Vodja Službe za vzdrževanje in upravljanje prostorov in opreme
/ Head of Maintenance Service of Faculty Premises and Equipment