Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Andrej Perdih

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://www.ki.si/en/life-sciences/l01-laboratory-for-biocomputing-and-bioinformatics/members/andrej-perdih/
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Računalniško podprto načrtovanje novih biološko aktivnih molekul
Computer-aided design of novel biologically active molecules
Simulacije molekulske dinamike (MD) makromolekul in kompleksov med ligandi in makromolekulami
Molecular dynamics (MD) simulations of macromolecules and protein-ligand complexes
Modeliranje mehanizmov organskih reakcij
Modeling of organic reaction mechanisms
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Strukture bioloških molekul
/ Structures of Biological Molecules
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator