Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Ana Zalokar

Asistentka z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
II/11 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 83
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Verjetnostni račun in statistika
Probability and statistics
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Napredna raziskovalna metodologija 1
/ Advanced Research Methodology 1
,
Statistika
/ Statistics
,
Verjetnost
/ Probability
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator