Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Ana Arzenšek

Docentka / Assistant Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Socialna psihologija
Social Psychology
Socialna kognicija
Social Cognition
Organizacijsko vedenje
Organisational Behaviour
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Organizacijska psihologija
/ Organisational Psychology
,
Osnove psihologije dela in organizacije
/ Fundamentals of Work and Organisational Psychology
,
Psihološko svetovanje
/ Psychological Counselling
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator