Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Albert Kleva Tomc

Vodja Službe za informacijske in komunikacijske tehnologije
Head of IT Services

Strokovna služba
Administration
Služba za informacijske in komunikacijske tehnologije
IT Services
(Skupna služba UP Famnit in UP IAM
Joint office for UP Famnit and UP IAM)
Delovno mesto
Position
Vodja Službe za informacijske in komunikacijske tehnologije
Head of IT Services
Pisarna
Office
Glagoljaška 8, Koper (2. nadstropje / 2nd floor)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 80
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Služba za informacijske in komunikacijske tehnologije
/ IT Services
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Vodja Službe za informacijske in komunikacijske tehnologije
/ Head of IT Services