Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Aja Bončina

Asistentka / Assistant

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
+386 5 66 35 806
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Varstvena genetika
Conservation Genetics
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Bioinformacijska orodja v psihologiji
/ Bioinformatics Tools in Psychology
,
Evolucijska in populacijska genetika
/ Evolutionary and Population Genetics
,
Sodobni pristopi k varstveni biologiji
/ Advanced Topics in Conservation Biology
,
Varstvo narave in trajnostno kmetijstvo
/ Nature Conservation and Sustainable Agriculture
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator