Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 3. junij 2019 Tokrat dve predavanji: Proizvodni informacijski sistemi z vidika pretoka podatkov in SCADA sistemi -- implementacija in možnosti uporabe

V ponedeljek, 3. junija 2019, bo ob 16.00 v prostorih Fakultete za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (Glagoljaška 8, Koper)
predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

ČAS/PROSTOR: 3. junij 2019 ob 16.00 v učilnici FAMNIT-Muzejski3

Tokrat bosta izjemoma 2 predavanji.

NASLOV 1. PREDAVANJA: Proizvodni informacijski sistemi z vidika pretoka podatkov

PREDAVATELJ: Jan BRATINA

Jan Bratina je študent magistrskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP FAMNIT in bo na seminarju predstavil svoje delo v okviru predmeta Raziskovalni seminar.

POVZETEK

V trenutnem razvoju industrije igrajo veliko vlogo prav proizvodni informacijski sistemi. Namen tega članka je predstavitev proizvodnih informacijskih sistemov in razumevanje njihovih vlog. Predvsem je pomembno razumevanje pretoka podatkov med sistemi, zato je predstavljena tudi implementacija SCADA sistema na določeno proizvodno linijo. Pri predstavitvi te implementacije največ pozornosti posvetimo prav pretoku informacij med PLC krmilniki ter SCADA sistemom in kasnejšemu prenosu teh informacij na višji nivo, kjer jih obdela MES sistem. Ampak SCADA sistem ne obsega samo komunikacije s PLC krmilniki, zato so predstavljene tudi funkcionalne in nefunkcionalne zahteve za implementacijo SCADA sistema. Nato bo predstavljen še uporabniški vmesnik in natančen potek komunikacije SCADA sistema s PLC krmilnikom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NASLOV 2. PREDAVANJA: SCADA sistemi -- implementacija in možnosti uporabe

PREDAVATELJ: Anej MARUŠIČ

Anej Marušič je študent magistrskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP FAMNIT in bo na seminarju predstavil svoje delo v okviru predmeta Raziskovalni seminar.

POVZETEK

Namen seminarja je podrobneje spoznati SCADA sistem. To smo naredili najprej z navedbo in kratko raziskavo, zakaj pride do potreb za uporabo SCADA sistema. V pregledu področja smo se nato posvetili nekaterim možnostim za implementacijo takega sistema ter ugotavljali njihove prednosti in slabosti. Naposled smo izbrali eno od možnosti, s katero smo SCADA sistem implementirali. Implementacija SCADA sistema s pomočjo programskega orodja Ignition nam omogoči globlje razumevanje SCADA sistemov in njihove izgradnje, prav tako pa tudi izgradnje sistema na splošno in integracije sistema v okolje v podjetju.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obe predavanji bosta v slovenskem jeziku.