Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 22. september 2020 Patrik KOCJANČIČ: Primerjava vnosa besedila v virtualnem okolju na različnih postavitvah tipkovnice

Tokrat, izjemoma v četrtek, 24. septembra 2020, bo ob 10.00 uri prek spletnih orodij na daljavo izvedeno
predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE
Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

ČAS/PROSTOR: 24. september 2020 ob 10:00 na daljavo

--------------------------------------------
PREDAVATELJ: Patrik KOCJANČIČ
--------------------------------------------

Patrik Kocjančič je študent magistrskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP-FAMNIT. Trenutno se ukvarja z magistrskim delom, v katerem skuša najti optimalno rešitev (postavitev tipkovnice) za vnos besedila v virtualnem okolju.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NASLOV: Primerjava vnosa besedila v virtualnem okolju na različnih postavitvah tipkovnice
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POVZETEK:

Vnos besedila je precej raziskano področje tako v realnem svetu kot tudi v virtualnem svetu. Raziskovalci preučujejo različne načine vnosa besedila bodisi tip vnosa bodisi vnos na različnih postavitvah tipkovnice.  V tem seminarju bomo predstavili področje tehnologije VR, pripravo virtualnega okolja, študijo, ki je potekala v okviru magistrskega dela  ter rezultate le-te. Cilj študije je bil preizkusiti različne postavitve tipkovnice in le-te primerjati s standardom QWERTZ. Testirali smo 4 različne postavitve tipkovnice, to so: QWERTZ, DVORAK, OPTI in CIRCLE. Na koncu bo potekala še krajša razprava o rezultatih in kakšna možna izboljšava oz. predlogi pri izvedbi nadaljnjih študij.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Predavatelj bo svoj prispevek predstavil v okviru Raziskovalnega seminarja na magistrskem študijskem programu Računalništvo in informatika.

Predavanje bo potekalo v slovenskem jeziku prek spletnega orodja Zoom.
Do predavanja dostopate tako, da se povežete prek sledeče povezave:

https://us02web.zoom.us/j/297328207

Vabljeni!