Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 7. januar 2020 WWF International išče 4 prostovoljce za delo v Naravnem parku Lastovo (Lastovo MPA)

WWF International je nevladna organizacija s ciljem varovanja in trajnostnega upravljanja ekosistemov. Organizacija v sodelovanju z Naravnim parkom Lastovo (MPA) ponuja prostovoljsko delo na področju morske biologije in upravljanja z morskimi zavarovanimi območji vsakomur nad 18 let.

Z lokalnimi upravitelji, ribiči, podjetniki in naravovarstveniki se boste ukvarjali s temami, kot so "malo" ribištvo, upravljanje MPA in naravovarstvena komunikacija ter trajnostno gospodarstvo s ciljem ustvarjanja prvega mediteranskega trajnostnega podjetniškega inkubatorja. 

Nekaj pogojev, ki jih morajo kandidati izpolnjevati so: starost nad 19-27 let, visoka stopnja sočutja in sposobnosti komunikacije, sposobnost za skupinsko delo, znanje angleškega in/ali hrvaškega jezika. Ostale pogoje, cenik programa in ostale informacije o samem programu si lahko preberete tukaj.


WWF International is a non-governmental organization supporting conservation and the sustainable management of ecosystems. The organization, in collaboration with Lastovo Nature Park (MPA), offers volunteer work on marine biology and marine protected area management to anyone over 18 years of age.

You will be engaging with local leaders, fishers, entrepreneurs and conservationists on thematics such as small scale fisheries, MPA management and conservation communication as well as sustainable blue economy, building the first Mediterranean sustainable blue business incubator.

Some of the requirements that candidates need to fulfill are as follows: age 19-27, high level of empathy with high tolerance to communication differences, ability to work in a team, knowledge of English and/or Croatian. Other requirements, pricelist of the programme and other information about the programme itself can be found here.