Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 9. junij 2020 Vabljeni na mednarodni hackathon [!Nternational Challenge] // Join international heckathon [!Nternational Challenge]

Transformation Lighthouse v sodelovanju s podjetjem Iskratel organizira mednarodni hackathon [!Nternational Challenge], kjer bodo iskali rešitve ter poslovne modele za nove tehnologije.

Prijavite se in preizkusite svoje tehnološke, ustvarjalne in poslovne spretnosti v iskanju rešitev, ki bodo z uporabo novih tehnologij izboljšale pametna mesta in tovarne, AR, javno varnost ter poslovne modele za delitveno ekonomijo in druge izzive.

Morda prav vaša ekipa osvoji glavno nagrado 3.000 EUR in vikend uporabo Tesle!

Hackathon [!Nternational Challenge] bo potekal 16.-17. junija!

Rok za prijave: petek, 12. junij 2020!

Več informacij in prijave.

****

****

Transformation Lighthouse in cooperation with Iskratel is organizing an international hackathon [!Nternational Challenge], where they will look for solutions and business models for new technologies.

Sign up and test your technological, creative and business skills in finding solutions that will improve smart cities and factories, AR, public safety, business models for the sharing economy and other challenges using new technologies.

The first prize is 3,000 EUR and the weekend use of Tesla!

The Hackathon [!Nternational Challenge] will take place 16-17. June!

Deadline for applications: Friday, June 12, 2020!

More information and registration.