Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 16. marec 2022 Vabljeni na Biocamp 011 v Krajinski park Pivška presihajoča jezera / Join Biocamp 011 in the Seasonal Lakes of Pivka

Biocamp 011, ki ga organizirajo Famnitovi študentje in člani društva varstvenih biologov - Biodiva, bo letos potekal v Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera, med 17. in 24. julijem.

Letos boste imeli možnost izbirati med naslednjimi devetimi skupinami: ornitologija, botanika, metulji, kačji pastirji, plazilci, dvoživke, netopirji, velike zveri in speleobiologija.

Vabimo vas na podrobnejšo predstavitev Biocampa 011, kjer bodo organizatorji na voljo za morebitna vprašanja. Predstavitev bo potekala v četrtek, 17. 3. 2022, ob 18.00, in sicer v hibridni obliki:
- preko Zoom povezave (Meeting ID: 822 1169 2718, Passcode: Biocamp) ali
- v živo v učilnici B7, Brolo.

Takoj po predstavitvi bo na tej povezavi možna tudi prijava na tabor. Ker so mesta omejena, priporočamo hitro prijavo.

Lepo vabljeni!


Biocamp 011, organized by Famnit's students and members of the Society of Conservation Biologists - Biodiva, will take place in the Seasonal Lakes of Pivka, between 17 and 24 July 2022.

This year you will have the opportunity to choose from the following nine groups: ornithology, botany, butterflies, dragonflies, reptiles, amphibians, bats, large carnivores and speleobiology.

We invite you to a more detailed presentation of Biocamp 011, where the organizers will be available for any questions. The presentation will take place on Thursday, March 17, 2022, at 6 pm, in hybrid form:
- via Zoom link (Meeting ID: 822 1169 2718, Passcode: Biocamp) or
- live in classroom B7, Brolo.

Immediately after the presentation, it will be possible to register for the camp at this link. Since places are limited, we recommend signing up quickly.

You are warmly invited!