Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 11. februar 2020 Join Europe’s largest climate innovation summer school The Journey

Bi radi nadgradili svoje znanje, ki ste ga pridobili v okviru študija, s pomočjo delavnic, spoznavanja primerov dobrih praks in učenja ob delu? Bi se radi pridružili rastoči skupnosti podnebnih inovatorjev z vsega sveta?

The Journey je največja poletna šola usmerjena v podnebne inovacije, ki jo organizira EIT Climate-KIC – vodilna pobuda Evropske unije na področju podnebnih inovacij. The Journey je intenzivni 4-tedenski program, ki ga lahko opravljate v enem izmed 22 evropskih mest. Udeleženci so deležni mentorske pomoči, to pa je tudi odlična priložnost za mreženje z enako mislečimi vrstniki. V poletni šoli vsako leto sodeluje več kot 400 udeležencev.

Kdaj: Julij–avgust 2020

Rok za prijave: 17. Februar 2020

Pogoji:

  • dobro znanje angleškega jezika
  • ste absolvent, opravljate magisterij ali doktorat
  • ste kandidat s profesionalnimi poklicnimi izkušnjami

Za študente iz EU (imetniki EU/EGP/švicarskega potnega lista ali redni študenti, vpisani na evropske institucije v študijskem letu 2019/20) je sodelovanje v poletni šoli brezplačno.

Več: The Journey.

*******************

Would you like to build up your knowledge gained through your studies through workshops, learning about good practices? Would you like to join a growing community of climate innovators from around the world?

The Journey is the largest summer school focused on climate innovation, organized by the EIT Climate-KIC - the Europe’s leading climate innovation initiative. The Journey is a 4-week full time residential programme, focused on climate action, innovation, systems transformation and community building. More than 400 students participate in the summer school each year.

When: July-August 2020

Application deadline: February 17, 2020

Conditions:

  • good knowledge of English
  • you are graduate student, pursuing a master's or doctoral degree
  • you are a candidate with professional experience

For students from the EU (holders of EU / EEA / Swiss passports or full-time students enrolled in European institutions in the 2019/20 academic year), participation in the summer school is free of charge.

More: The Journey.