Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

četrtek, 15. april 2021 PSIHOLOŠKA PODPORA ŠTUDENTOM NA UP // PSYCHOLOGICAL SUPPORT AT UP

V času epidemije SARS-CoV-19 smo se znašli v nepredvidljivi situaciji. Lahko se počutimo prestrašene, žalostne, zmedene, jezne, brezvoljne, pod stresom, osamljene … Lahko imamo tudi občutek, da nimamo nadzora. Gre za odziv, ki je v teh okoliščinah popolnoma razumljiv.

V okviru psihološke podpore UP delujemo usposobljene psihologinje, ki nudimo razbremenitveni pogovor študentom in zaposlenim v obliki 1–2 srečanj. Po potrebi vas usmerimo naprej in predlagamo nadaljnje vire pomoči.

Pišite nam na elektronski naslov psiholoska.podpora@upr.si ter kratko opišite, s kakšnimi težavami se soočate. Skupaj se bomo dogovorili za individualni pogovor v živo ali preko videokonference.

Če čutite hudo duševno stisko ali imate samomorilne misli, pa se lahko obrnete na svojega osebnega zdravnika ali pokličete 112 – Center za obveščanje (za takojšnjo nujno pomoč).

 


During the epidemic we have found ourselves in an unpredictable situation. We are largely cut off from normal life and we can feel scared, sad, confused, angry, unmotivated, stressed, lonely or to feel a loss of control. These kinds of reactions are understandable in present circumstances.

Within the psychological support of UP, qualified psychologists offer a relief conversation to students and employees in the form of 1-2meetings. If necessary, they suggest and direct you to further sources of assistance.

Write to us at the e-mail address psiholoska.podpora@upr.si and briefly describe what problems you are facing. Together we will arrange for an individual conversation live or via videoconference.

If you feel severe mental distress or have suicidal thoughts, contact your personal doctor or call 112 - Information Center (for immediate emergency assistance).