Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 3. marec 2022 Odprte so prijave za Mednarodni matematični kenguru / Applications for the International Mathematical Kangaroo are open

Vabljeni na tekmovanje "Mednarodni matematični kenguru", ki ga organizira DMFA Slovenije.
Tekmovanje se bo odvijalo v četrtek, 17. marca 2022, ob 17.00 na UP FAMNIT (Koper, Glagoljaška 8). Čas reševanja nalog je 60 minut.

Prijavite se lahko od 3. marca 2022 do 16. marca 2022 do 15.00 preko spletnega obrazca.

Naloge so takšne, da ne zahtevajo znanja višje matematike. Povsem zadošča srednješolsko znanje in sposobnost logičnega razmišljanja, tako da študentje matematike in naravoslovja nimajo bistvene prednosti pred ostalimi študenti.

Mednarodni matematični kenguru je namenjen vsem študentom, tudi tujcem, ki študirajo pri nas. Tekmovalna pola bo zato na voljo tudi v angleščini.

Prav tako se lahko tekmovanja udeležijo študentje na katerikoli stopnji študija (študentje magistrskih programov naj kot letnik študija vnesejo 4 oz. 5, študentje doktorskih programov pa 6, 7 oz. 8).

Razpis je objavljen tukaj, pravilnik pa najdete na tej povezavi.

Nekaj starih tekmovalnih nalog je dostopnih tukaj.

Vabljeni k sodelovanju!

___________

You are welcome to join the "International Mathematical Kangaroo" competition, organized by the DMFA Slovenije. The competition will take place on Thursday, March 17, 2022 at 5 p.m. at UP FAMNIT (Koper, Glagoljaška 8). The task solving time is 60 minutes.

Applications are possible from 3 March 2022 to 16 March 2022 until 15.00 via the online form.

Knowledge of advanced mathematics is not required. High school knowledge and the ability to think logically are sufficient, hence the mathematics students do not have a significant advantage over others.

Students at any level of study can take part in the competition (students of master's programmes should enter 4 or 5 as a year of study, and students of doctoral programmes 6, 7 or 8).

The competition will be held in English as well. You can find an example of the competition exam here.

You are welcome to participate!