Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 21. april 2022 Odprt je nov razpis za tutorje študente za študijsko leto 2022/2023 / Call for Student Tutors for the 2022/2023 Academic Year is now open!

Z novim Pravilnikom o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem je v veljavo stopil tudi nov prijavni rok za tutorje študente.

Vabimo vas, da se (ponovno) prijavite za tutorje v prihajajočem študijskem letu 2022/2023 in obogatite svojo študentsko izkušnjo ter izkušnje vaših mlajših kolegov.

Kaj je tutorstvo?

Tutorstvo je organizirana pomoč študentom, ki temelji na osebnem pristopu. Razpisana so mesta za:

  • tutorje,
  • tutorje za tuje študente,
  • tutorje za pomoč študentom s posebnimi potrebami.

Komu je namenjeno tutorstvo?

Študentsko tutorstvo je namenjeno predvsem študentom prvega letnika, ki se znajdejo v novem življenjskem in izobraževalnem okolju in jim tutorji študentje pomagajo s posredovanjem pomembnih informacij in integracijo v študijsko okolje.

Tutorji za tuje študente novincem, ki pridejo v Slovenijo na izmenjavo ali redni študij, nudijo podporo pri integraciji v novo okolje, pri administrativnih zadevah in jezikovnih barierah.

Tutorji za študente s posebnimi potrebami študentom omogočajo hitrejše prilagajanje in uspešnejše vključevanje v študentsko okolje in študij.

Prijave potekajo preko spleta na povezavi Razpis za tutorje študente. Rok za prijave je torek, 26. 4. 2022.

Uvodno usposabljanje bo organizirano v mesecu maju 2022, da se skupaj pripravimo na prihod novih študentov.

Urejenost in delovanje tutorskega sistema ureja Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem (v kratkem bo na voljo tudi uraden prevod v angleščini).

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na promo@famnit.upr.si.


The new Rules on the tutoring system at the University of Primorska are in force, and as a result the new application deadline for student tutors is now open earlier.

We invite you to (re) apply for tutors in the upcoming academic year 2022/2023 and enrich your student experience and the experience of your younger colleagues.

What is tutoring?

Tutoring is an organized help to students based on a personal approach. The call is open for the following positions:

  • tutors,
  • tutors for foreign students,
  • tutors to help students with special needs.

Who is tutoring intended for?

Student tutoring is intended primarily for first-year students who find themselves in a new living and educational environment. Tutors help them with important information and integration into the new environment.

Tutors for foreign students offer support to newcomers who come to UP for exchange or full-time study. Tutors help them integrate into the new environment as well as with administrative and language barriers.

Tutors for students with special needs enable students to adapt more quickly and integrate successfully into the student environment and study.

You can apply online through the Call for Student TutorsThe application deadline is Tuesday, April 26, 2022.

Introductory training for tutors will be organized in May 2022.

The organization and operation of the tutoring system is regulated by the Rules on the tutoring system at the University of Primorska (Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem). An official English translation will be available shortly soon.

 For additional questions, please contact: promo@famnit.upr.si