Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 14. julij 2022 Multikonferenca Informacijska družba 2022 - KONFERENCA KOGNITIVNA ZNANOST / Multiconference Information Society - 2022 COGNITIVE SCIENCE CONFERENCE

Slovensko društvo za kognitivno znanost tudi letos organizira slovensko konferenco Kognitivna znanost, ki bo potekala 13. oktobra, pod okriljem multikonference Informacijska družba 2022 na Institutu "Jožef Stefan" v Ljubljani.

V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih, mladih in izkušenih raziskovalk in raziskovalcev, vabimo vse, ki bi si želeli predstaviti svoje raziskovalne rezultate ali teoretsko delo, da pošljete svoje prispevke. Dobrodošli so vsi prispevki s področja kognitivne znanosti. Pri izbiri bodo imeli prednost prispevki interdisciplinarne narave, ki bodo poskušali premostiti vrzel(i) med raziskovalnimi pristopi, terminologijami in pogledi posamičnih disciplin.

Sprejeti prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku. Strokovni odbor bo izbrane prispevke predlagal (v razširjeni obliki) za objavo v interdisciplinarni reviji INDECS.

Rok za oddajo prispevkov: 1. september 2022.

Vabilo za prispevke in nadaljnje informacije (navodila za oddajo, obliko prispevkov, registracijo, pomembne datume, kontakt ipd.) najdete na strani konference Informacijska družba 2022.

Prijazno vabljeni, bodisi v vlogi avtorja bodisi v vlogi obiskovalca!


This year, the Slovenian Cognitive Science conference – organised by the Slovenian Society for Cognitive Science – will be held again as part of the multiconference Information Society 2022 at Jožef Stefan Institute, Ljubljana, on 13 October.

In hope the conference will foster an open space for networking, debate, and exchange of knowledge – connecting local and international, young, and seasoned researchers – we invite all who wish to present their empirical or theoretical work to submit their extended abstracts. All abstracts from the field of cognitive science are welcome. Priority will be given to contributions of an interdisciplinary nature that attempt to bridge the gap(s) between research approaches, terminology and perspectives of individual disciplines.

Accepted papers will be published in the conference proceedings. Longer versions of selected papers will be considered for publication in the interdisciplinary journal INDECS.

Abstract submission deadline: 1 September 2022.

Call for papers and further information (instructions for submission, format of contributions, registration, important dates, contact, etc.) can be found on the Information Society 2022 conference page.

You are welcome, either as an author or as a visitor!