Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 9. maj 2022 Karierni sejem Univerze na Primorskem // Career Fair of the University of Primorska

Kdaj?

18. 5. 2022, med 9.30 in 14.00.

Kje?

Avla Armerije UP (Rektorat UP)

Na sejmu se bodo predstavili partnerji univerze, ki nudijo različne oblike sodelovanja za študente in diplomante UP. Udeleženci sejma boste imeli priložnost sodelovanja na Zaposlitveni kavarni, kjer se lahko pogovorite o možnostih, ki jih nudijo delodajalske organizacije (hitri zmenki) ali pa se udeležite skupinskega razgovora s predstavitvijo dejavnosti.

Če želite imeti s seboj svoj življenjepis, se lahko obrnete na KC UP za pomoč. Prav tako se lahko udeležite delavnic s področja vseživljenjske karierne orientacije ali preprosto pridete na pogovor s kariernim svetovalcem.

Karierni sejem Univerze na Primorskem je priložnost za mreženje in širitev socialne mreže. Predstavlja nov korak v procesu vodenja  osebne profesionalne poti.

Na posamezne dogodke se prijavite s klikom na povezavo ob dogodkih v program: https://kariernicenter.upr.si/si/aktualno/dogodki/e/karierni-sejem-univerze-na-primorskem

Ne zamudite priložnosti, pridružite se nam na Kariernem sejmu UP!


When?

18 May 2022, 9.30 - 14.00

Where?

Armerije UP Lobby (Rectorate UP)

The fair will feature university partners who offer various forms of cooperation for UP students and graduates. Participants of the fair have the opportunity to participate in the Employment Café, where you can discuss the possibilities offered by employers' organizations (quick dates) or attend a group interview with a presentation of activities<. If you want to have your CV with you, you can contact KC UP for help. You can also attend workshops in the field of lifelong career guidance or simply come to talk to a career counsellor.

The career fair of the University of Primorska is an opportunity for networking and expanding the social network. It represents a new step in the process of leading a personal career path.

Registration for individual events is possible via the links published here: https://kariernicenter.upr.si/si/aktualno/dogodki/e/karierni-sejem-univerze-na-primorskem

 Don't miss the opportunity, join us at the Career Fair of the UP!