Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 22. marec 2022 INSPIRO – Inovativni študentski projekti v raziskovalnem okolju / INSPIRO – Innovative student projects in research environment

                    

Univerza v Novi Gorici objavlja razpis za predloge študentskih raziskovalnih projektov INSPIRO – Inovativni študentski projekti v raziskovalnem okolju, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

Za kaj gre?

 • Opravite lastno raziskavo v enem od laboratorijev/centrov Univerze v Novi Gorici,
 • tri mesece sodelujete z izkušenim mentorjem,
 • uporabljate edinstveno sodobno raziskovalno infrastrukturo in opremo,
 • razvijte lastne ideje na izrazito raziskovalno usmerjeni univerzi,
 • po izvedenem projektu prejmete 750 evrov nagrade.

Kako se prijavite?

 • Preberite razpis,
 • izberite laboratorij/center na Univerzi v Novi Gorici, v katerem boste raziskovali,
 • izpolnite prijavni obrazec in opišite svojo raziskovalno zamisel,
 • pošljite prijavo na spletni naslov, ki ga najdete v razpisu,
 • ob pozitivni oceni komisije izpeljite raziskavo ob sodelovanju z mentorjem.

Raziskujete lahko v okviru naslednjih laboratorijev/centrov Univerze v Novi Gorici: Laboratorij za fiziko organskih snovi, Laboratorij za raziskave materialov, Laboratorij za vede o okolju in življenju, Laboratorij za kvantno optiko, Center za astrofiziko in kozmologijo, Center za raziskave atmosfere, Center za raziskave vina, Raziskovalni center za humanistiko, Center za kognitivne znanosti jezika.

Prijave do 27. marca 2022 pošljite na e-naslov: inspiro@ung.si. Kandidati bodo o izboru obveščeni do 15. aprila 2022. Izbrane raziskave morajo biti izvedene do konca tega študijskega leta. Vsi kandidati, ki bodo oddali popolno prijavo, bodo prejeli spominsko majico INSPIRO.

Vabljeni!


The University of Nova Gorica has published the call for student research project proposals INSPIRO – Innovative student projects in research environment, funded by the Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia.

What is the call about?

 • Perform your own research project in one of the laboratories/centres of the University of Nova Gorica,
 • cooperate with an experienced mentor for three months,
 • use our state-of-the-art research infrastructure and equipment,
 • develop your own ideas at our university with a strong research orientation,
 • earn a 750 EUR award upon completing your project.

You can perform your research at the following laboratories/centres of the University of Nova Gorica:

Submit your application by 27th March 2022 to the e-mail address: inspiro@ung.si. All the candidates submitting a complete application will receive a complimentary INSPIRO T-shirt. The approved research projects must be completed by the end of this academic year.