Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 11. april 2022 29. Poletni tečaj slovenskega jezika »Halo, tukaj Slovenski mediteran« / 29th Summer Course of the Slovenian language »Hello, here is the Slovenian Mediterranean«

Med 11. in 22. 7. 2022 bo v Kopru organiziran že 29. poletni tečaj slovenskega jezika na slovenski Obali »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, ki ga organizira Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem v sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper in s finančno podporo Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Rok za prijavo  in oddajo prošenj za štipendijo: 15. 5. 2022

Obvestilo o prejemu štipendije in razvrstitev po skupinah: 30. 5. 2022

Plačilo kotizacije (50 €): do 15. 6. 2022

Kontakt in prijave: halo.tecaji@fhs.upr.si

Več informacij lahko najdete tukaj: https://www.fhs.upr.si/sl/poletne-sole/halo


The 29th Summer School of the Slovene language on the Slovene Coast "Hello, here is the Slovene Mediterranean!" (Halo, tukaj slovenski Mediteran) will take place in Koper between 11 and 22 July 2022. It is organized by the Faculty of Humanities of the University of Primorska in cooperation with the Science and Research Centre of Koper and with the financial support of the Government’s office for Slovene Abroad.

Deadline for application and application for scholarship is: May 15, 2022

Notice of receipt of scholarship and classification: May 30, 2022

Registration fee (50€): till June 15, 2022.

Contact and application: halo.tecaji@fhs.upr.si  

More information can be found here: https://www.fhs.upr.si/sl/poletne-sole/halo