Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 26. maj 2023 ZNANI NEURADNI REZULTATI VOLITEV

V ponedeljek, 22. maja (predčasne), in včeraj, 25. maja (redne) 2023, so na UP potekale volitve za rektorja Univerze na Primorskem.

***

   

Volilni odbori so po zaprtju treh volišč preverili veljavnost oddanih glasovnic, prešteli veljavne glasove in jih nato pretvorili v točke. Zatem je predsednik volilne komisije, izredni profesor dr. Mihael Perman, predstavil neuradne rezultate.

Volilna udeležba je bila po skupinah:  
- med visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci, 81-odstotna;
- med drugimi zaposlenimi UP, 84-odstotna in
- med študentkami in študenti 6,4-odstotna.

Na podlagi preštetih veljavnih glasovnic je kandidatka prof. dr. Klavdija Kutnar prejela 62,85 % veljavnih točk, kandidat prof. dr. Matjaž Novak pa 37,15 % veljavnih točk

Rektorica UP za nov štiriletni mandat je tako prof. dr. Klavdija Kutnar.

*Rezultate mora potrditi še Senat univerze, do takrat veljajo za neuradne