Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 25. november 2019 Začetek mandata novega dekana UP FAMNIT, imenovani prodekani

Dne 23. 11. 2019 je začel svoj štiriletni mandat dekana UP FAMNIT izr. prof. dr. Ademir Hujdurović.

Dekan je dne 23. 11. 2019, na podlagi soglasja Senata UP FAMNIT, imenoval tudi prodekane, in sicer ostajajo prodekani tudi v naslednjem mandatu:
-
izr. prof. Dunja Bandelj prodekanja za študijske zadeve,
- prof. dr. Elena Bužan prodekanja za kakovost ter
- izr. prof. dr. Marko Orel prodekan za znanstveno-raziskovalno delo.

Mesto prodekana za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, ki ga je do sedaj opravljal izr. prof. dr. Ademir Hujdurović, ostaja trenutno nezasedeno.

Dekanu in prodekanom želimo uspešno delo!