Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 24. marec 2023 Volitve rektorja Univerze na Primorskem 2023

Senat Univerze na Primorskem je na 37. redni seji sprejel Sklep o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem. Sestavni del Sklepa o razpisu volitev je Rokovnik za izvedbo volilnih opravil.

Skladno s Sklepom o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem začnejo z dnem  22. 3. 2023 teči roki za volilna opravila.

Skladno z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil za redne volitve rektorja je rok za vlaganje kandidatur za rektorja Univerze na Primorskem od 22. 3. 2023 do 21. 4. 2023 do 12. ure.

Skladno z določbami Zakona o visokem šolstvu, Statutom UP in Pravilnikom o volitvah rektorja UP rektorja za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivcev:

  • visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci,
  • študenti in
  • drugi delavci.

Podrobnejša navodila in vsi obrazci so dostopni na: Volitve rektorja Univerze na Primorskem 2023.