Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 14. april 2015 Vabilo na zagovor doktorske disertacije študenta Uroša Marušiča

Uroš Marušič, študent doktorskega študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) in mladi raziskovalec na UP Znanstveno raziskovalno središče (UP ZRS), bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Impact of spatial navigation training during 14-day bed rest on maintaining motor functions and on brain activity in older adults / Vpliv treninga prostorske navigacije med 14-dnevnim horizontalnim ležanjem na ohranjanje gibalnih funkcij in možgansko aktivnost pri starejših odraslih, pod mentorstvom prof. dr. Rada Pišota in somentorstvom doc. dr. Vojka Kavčiča.

Zagovor bo potekal četrtek, 23. 4. 2015, ob 17.00 v predavalnici AMF1 na Srednji tehniški šoli Koper (Šmarska cesta 4, Koper).

Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v Referatu za študente Aplikativne kineziologije (Srednja tehniška šola Koper, Šmarska cesta 4, Koper).