Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

petek, 22. januar 2021 Vabilo na predavanje: Dr. Janez Žibert - O matematiki širjenja SARS-CoV-2

Slovensko društvo za diskretno in uporabno matematiko
vas vabi na on-line predavanje z naslovom 

O matematiki širjenja SARS-CoV-2,

ki bo v četrtek, 28. januarja, ob 18:00.

Predaval bo prof. dr. Janez Žibert. 

Predavanje bo potekalo preko videokonferenčnega sistema Zoom na tej povezavi.
Meeting ID: 812 7850 2446, Passcode: 158287.

Prosojnice so na voljo tukaj.

Povzetek: Na predavanju bomo spoznali osnovne matematične zakonitosti širjenja nalezljivih bolezni v populaciji. Predstavljeni bosta dve ključni količini, ki ju najpogosteje omenjamo pri spremljanju dinamike širjenja koronavirusa in drugih podobnih nalezljivih bolezni: podvojitveni čas in reprodukcijsko število. Podvojitveni čas je smiselno uporabljati pri eksponentnem naraščanju števila okuženih, kar se tipično dogaja v primeru začetnih faz širjenja epidemije. Reprodukcijsko število pa je ključni parameter dinamike širjenja epidemioloških bolezni in zelo vpliva na dinamiko širjenja epidemije.  

V nadaljevanju bodo predstavljeni standardni matematični epidemiološki modeli, s katerimi bomo poskušali z matematičnega stališča razložiti posamezne ključne dejavnike, ki vplivajo na dinamiko širjenja nalezljivih bolezni. Spoznali bomo, kateri so ključni dejavniki sploščanja osnovnih epidemioloških krivulj, kako lahko s posameznimi ukrepi vplivamo na potek širjenja epidemije, kako več različno rizičnih skupin vpliva na širjenje nalezljive bolezni in nenazadnje, kako s cepljenjem nižamo pojavnost bolezni v populaciji.  

V tretjem delu bo predstavljen razširjeni oddelčni model SEIR, ki je bil razvit za spremljanje epidemije v Sloveniji in je v operativni uporabi že od začetka epidemije. Na primeru COVID-19 si bomo ogledali, kako lahko z epidemiološkimi modeli razumemo in napovedujemo razvoj epidemije ter ocenjujemo vpliv ukrepov za njeno zajezitev. 

Modeliranje epidemije pa je lahko uspešno le, če imamo zanesljive podatke. Zanesljivost pridobivanja ustreznih podatkov se je v Sloveniji v času trajanja koronavirusa izkazala za problematično. Zato je bilo veliko dela narejenega na projektu COVID-19 Sledilnik, ki je postal osrednji vir podatkov in podatkovnih analiz za spremljanje COVID19 v Sloveniji in bo tudi predstavljen na predavanju.


O predavatelju: Prof. dr. Janez Žibert, univ. dipl. mat., je zaposlen na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani in na Univerzi na Primorskem. Po osnovni izobrazbi je matematik z doktoratom iz elektrotehnike. Raziskovalno se ukvarja s statistiko in statističnim modeliranjem, obdelavo signalov in strojnim učenjem. Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno predvsem na obdelavo in analizo večjih količin podatkov in biosignalov ter statistiko v medicini in zdravstvu. Dr. Žibert sodeluje kot matematik in statistik v več projektih na različnih znanstvenih področjih, v zadnjem času predvsem na projektih iz zdravstvene informatike in biomedicine. Z matematičnim modeliranjem COVID-19 v Sloveniji se ukvarja od samega pojava bolezni v Sloveniji. S svojimi epidemiološkimi modeli aktivno sodeluje v COVID-19 Sledilnik-u in je bil tudi član Ekspertne skupine za modeliranje bolezni COVID-19 na Ministrstvu za zdravje RS.