Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

petek, 7. junij 2024 V MAJU NA UP NOV PROJEKT IZ PROGRAMA HORIZON: vodja projekta prof. dr. Martin Milanič

V maju je bil na UP odobren en nov projekt iz programa Horizon, in sicer iz programa MSCA Staff Exchanges, namenjenega spodbujanju inovativnega mednarodnega, medsektorskega in interdisciplinarnega sodelovanja na področju raziskav ter inovacij z izmenjavo osebja, znanja in idej na vseh stopnjah inovacijske verige.

     

HORIZON-TMA-MSCA-SE

COVER: (C)OMBINATORIAL (O)PTIMISATION FOR (V)ERSATILE APPLICATIONS TO (E)MERGING U(R)BAN PROBLEMS, PARTNERJI, UP FAMNIT, VODILNI PARTNER: GEBZE TEKNIK UNIVERSITESI, TURKEY, VODJA NA UP: PROF. DR. MARTIN MILANIČ z Oddelka za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT

Pri reševanju izzivov urbanizacije in trajnostnega razvoja ta projekt predlaga skupna prizadevanja za izkoriščanje moči metod kombinatorične optimizacije in operacijskih raziskav. Naša interdisciplinarna ekipa se osredotoča na aplikacije teorije grafov, kot sta barvanje grafov in dominacija, ter na širše optimizacijske tehnike, kot je celoštevilsko programiranje, in poskuša obravnavati urbane probleme v okviru partnerjev iz Evrope in tretjih držav. Z vključevanjem strokovnega znanja in izkušenj iz akademskih krogov, lokalnih skupnosti in industrije si prizadevamo razviti prilagojene rešitve, ki izboljšujejo kakovost življenja in hkrati spodbujajo načela trajnostnega razvoja. Cilji projekta vključujejo opredelitev lokalnih urbanih izzivov, oblikovanje teoretičnih modelov za optimizacijo in izvajanje inovativnih rešitev. Z delavnicami, usposabljanji in skupnimi raziskavami bomo vključili zainteresirane strani v opredelitev in določitev prednostnih mestnih problemov ter tako postavili temelje za praktično uporabo tehnik kombinatorične optimizacije. Ključne pobude vključujejo raziskovanje koncepta „15-minutnega mesta“ za izboljšanje dostopnosti in mobilnosti, predlaganje optimizacijskih modelov za upravljanje po naravnih nesrečah, optimizacijo postavitve polmobilnih klinik za dostopnost zdravstvene oskrbe in razvoj rešitev za omrežja javnega prevoza. Inovativni program projekta vključuje različne dejavnosti, vključno z opredelitvijo problema, teoretičnim modeliranjem, empiričnimi raziskavami in izmenjavo znanja. S strukturiranim delovnim načrtom želimo spodbujati sodelovanje, izmenjavo znanja in krepitev zmogljivosti med projektnimi partnerji. Z izkoriščanjem strokovnega znanja in raznolikosti našega mednarodnega konzorcija si prizadevamo ustvariti trajnostne rešitve s trajnimi učinki na mestne skupnosti po koncu trajanja projekta. Na splošno ta projekt predstavlja usklajeno prizadevanje za premostitev vrzeli med akademskimi raziskavami in praktičnimi urbanimi izzivi ter dokazuje preobrazbeni potencial kombinatorične optimizacije pri urbanizaciji.