Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 22. april 2015 Uspešno zaključena mednarodna delavnica »Izzivi in priložnosti v sredozemskem kmetijstvu«

V soboto, 18. aprila 2015, se je uspešno zaključila tridnevna mednarodna delavnica z naslovom »Izzivi in priložnosti v sredozemskem kmetijstvu« (Trends and Challenges in the Mediterranean Agriculture), ki jo je v okviru UP FAMNIT organiziral Oddelek za aplikativno naravoslovje. Delavnice so se udeležili domači in tuji raziskovalci, pridelovalci in študentje.

Mednarodno delavnico sta s pozdravnim nagovorom otvorila rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič in izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, dekanja UP FAMNIT. Osrednji del delavnice je bil namenjen predavanjem, ki so se dotaknila številnih agronomskih področij, kot so sadjarstvo, ribištvo, ekonomija v kmetijstvu, oljkarstvo, varstvo rastlin in rastlinska transkriptomika. Delavnica se je zaključila v Dekanih, in sicer s strokovno vodenim ogledom matičnega nasada »Istrske belice« in poskusnega namakalnega sistema ter s prijateljskim druženjem.

Več o vsebini delavnice si lahko preberete na spletni strani konference. Dogodek je financiran v sklopu projekta UP IN SVET - mednarodna vpetost Univerze na Primorskem.

Vsem predavateljem in obiskovalcem se zahvaljujemo za obisk in jih tudi v prihodnje vljudno vabimo na tovrstne dogodke!