Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 17. julij 2015 Uspešno izveden 4. poletni tabor (biokamp) v Rakitovcu

Društvo varstvenih biologov - BIODIVA, je v času od 3.7. - 7.7.2015 uspešno izvedlo že 4. biocamp v Rakitovcu. Tokrat so se lahko Famnitovi študenti Varstva narave, ki sta se jima pridružila še študenta Bioinformatike in Sredozemskega kmetijstva ter nekaj študentov Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani in Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, udejstvovali v šestih različnih tematskih skupinah, povezanih z biodiverziteto Krasa. S pomočjo odličnega vodenja mentorjev, ki prav tako prihajajo iz treh omenjenih fakultet ter organizatorjev znotraj društva je biocamp poskrbel za nadgradnjo znanja in spoznavanje med študenti različnih letnikov in smeri študija.

Eden od ponujenih vrhuncev je bilo predavanje Paul Touta iz Londona, sicer stanujočega v Trstu, ki je udeležencem predstavil poučno tematiko o naravoslovnem turizmu v Severnem Jadranu in tako poskrbel za kontroverzen razmislek o možnostih zaposlitve znotraj te, pri nas dokaj nezapolnjene poklicne niše, ki pa predstavlja velik potencial z vidika možnosti za odpiranje novih delovnih mest. Poleg Paula Touta sta za mednarodno razsežnost biokampa skrbeli bodoči varstveni biologinji; ena od njiju prihaja iz Italije in je Famnit obiskala v sklopu študijske izmenjave, drugo, doma iz Švice, pa je v Ljubljano pripeljalo pripravništvo.

Nekaj fotoutrinkov s 4. biokampa: