Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 7. julij 2021 Pridobili dva nova projekta bilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja z BIH

Znani so rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v obdobju od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023. Univerza na Primorskem je pridobila sofinanciranje za pet novih projektov, in sicer na področjih arheologije, ekonomije in matematike.

Javni razpis ARRS sofinancira medsebojne obiske slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte z namenom okrepiti sodelovanje z Bosno in Hercegovino, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine v RS ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.


Do konca junija 2023 bodo realizirani naslednji projekti, ki jih vodijo zaposleni na UP FAMNIT in UP IAM: 


Naslov: Analiza ukrivljenih Boolovih funkcij glede na nove metrike
Instituciji: UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in formacijske tehnologije in Univerza v Tuzli, Naravoslovno-matematična fakulteta
Vodja na UP: dr. Samir Hodžić
Področje: matematika

Glavni cilj projekta je revizija ideje metrike, ki se uporablja za določanje razdalje med Boolovimi funkcijami, s posebnim poudarkom na doseganju lastnosti ukrivljenosti. Običajno se z dobro znano Hammingovo metriko definira razdalja med dvema Boolovima funkcijama, ki je opredeljena kot kardinalnost nabora vhodov, na katerih se dani dve funkciji razlikujeta. Na podlagi te metrike določimo, da je Boolova funkcija ukrivljena, če stoji na največji možni razdalji od prostora linearnih funkcij. Tako je lastnost ukrivljenosti Boolovih funkcij neposredno povezana z definicijo osnovne metrike.


Naslov: Polenostavne algebre povezane z usmerjenimi grafi in njihove aplikacije
Instituciji: UP Inštitut Andrej Marušič in Univerza v Zenici, Filozofska fakultet
Vodja na UP: dr. Safet Penjić
Področje: matematika

Množenje matric (MM) je osnovna operacija linearne algebre, ki ima številne uporabe v teoriji in praksi računanja. Pomen aplikacij je posledica dejstva, da je MM pomemben del več uspešnih algoritmov za druge računske probleme linearne algebre in kombinatorjev, kot so rešitev sistema linearnih enačb, inverzija matrike, ocena determinante matrike, logična MM in tranzitivno zapiranje grafa. V tem projektu bomo preučevali vektorski prostor matric, ustvarjenih z matrico sosednosti usmerjenega grafa.