Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 26. februar 2020 UP FAMNIT išče asistenta za področje Statistika

Na UP FAMNIT se ponuja možnost zaposlitve na delovnem mestu Asistent – Asistent s področja Statistike.

Delovno razmerje bo predvidoma sklenjeno s polnim časom 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta, in sicer od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba z ustreznega področja in
 • aktivno znanje slovenskega jezika in enega svetovnega jezika.

Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • znanja za delo z računalnikom,
 • ravnanje z avdiovizualno opremo,
 • sposobnost timskega dela,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikativnost in
 • praktične spretnosti.

Opis del in nalog:

 • sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela  ter opravljanje drugih nalog določenih  v aktih UP in članic,
 • vodenje različnih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj,
 • izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti UP in članic,
 • udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke,
 • sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Pred zaposlitvijo se izbranega kandidata izvoli v ustrezen pedagoški in znanstveni naziv.

V okviru delovnih nalog bo izbrani kandidat opravljal pedagoško delo v obsegu 5 ur tedensko in raziskovalno delo s področja statistike. Izbrani kandidat bo v študijskem letu 2020/21 vpisal doktorski študij s področja matematike na UP FAMNIT, kjer bo delal na pripravi doktorske disertacije pod mentorstvom izr. prof. dr. Lare Lusa.

Zainteresirani kandidati lahko svoje ponudbe (CV in ostala dokazila) pošljejo na e-naslov lara.gorela@upr.si do 30. 6. 2020.